Monthly Archive: november 2015

Hanukkalysestake og Dreidel som spinner. 0

Hanukka – tempelinnvielsens fest

Jødenes store lysfest i desember. Ordet Hanukka betyr innvielse. Både ordet og festen referer til tempelinnvielsen som fant sted i år 165/ 164 f.kr. etter at Makkabeerne hadde tatt tempelet tilbake. Festen starter på 25....

2 Dreidler i oliventre og en i glass 0

Dreidel

En dreidel er en firesiders snurrebass. Det spilles blant annet med dreidelen under den jødiske hellidagen Hanukka. Dreidelen er en jødisk variant av en teetotum, et spill som finnes i mange Europeiske kulturer. Ordet...