Monthly Archive: november 2015

Hanukkalysestake og Dreidel som spinner.

Hanukka – tempelinnvielsens fest

Jødenes store lysfest i desember. Ordet Hanukka betyr innvielse. Både ordet og festen referer til tempelinnvielsen som fant sted i år 165/ 164 f.kr. etter at Makkabeerne hadde tatt tempelet tilbake. Festen starter på 25....

2 Dreidler i oliventre og en i glass

Dreidel

En dreidel er en firesiders snurrebass. Det spilles blant annet med dreidelen under den jødiske hellidagen Hanukka. Dreidelen er en jødisk variant av en teetotum, et spill som finnes i mange Europeiske kulturer. Ordet...